За душата и стереотипите (Или защо ТИ си достатъчно добър)

4 thoughts on “За душата и стереотипите (Или защо ТИ си достатъчно добър)”

  1. Как да се научи човек до живее за себе си, ако не е поживял за някой чичко ? Как да разграничи едното от другото ако не е минал и през двете ?

    Liked by 1 person

  2. Без констраст не можем да познаем това, което искаме, от това, което не искаме. Тук приемам, че вече сме минали през контраста (и добавям малко за всеки случай xD )

    Like

What do you think?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s