“Защото животът не е раждане, а усещане”

3 thoughts on ““Защото животът не е раждане, а усещане””

  1. На фона на голямата картина наистина всяко нещо може да изглежда дребно и незначително. Но пък е доста трудно да погледнеш нещата толкова отгоре. Времето е най-добрия помощник, за да видиш някои епизоди от живота си от дистанция.

    Liked by 1 person

What do you think?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s